Skip to main content
Close Menu Open Menu

Trafodaeth: Manteision hyrwyddo bioamrywiaeth drwy gynllunio. Panel RTPI Cymru

04 August 2022 at 02:30 PM - 03:20 PM / Wales / Awards and Social
Arrow

Date
04 August 2022 at 02:30 PM - 03:20 PM
Venue
11787NO-ADDRESS-PROVIDED, United Kingdom, 000000
Price from
Free
Organiser
RTPI Cymru | [email protected]

Trafodaeth: Manteision hyrwyddo bioamrywiaeth drwy gynllunio.

Panel RTPI Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol – Cymdeithasau 2

 

Ymunwch ag RTPI Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron i drafod y cyfleoedd i hyrwyddo bioamrywiaeth drwy’r system gynllunio.

 

Bydd ein digwyddiad yn tynnu ynghyd panel i drafod manteision ac agweddau ymarferol hyrwyddo bioamrywiaeth mewn datblygiadau (o ddatblygiadau mawr i brosiectau aelwydydd bach) drwy’r system gynllunio. Beth yw’r problemau a sut gellir eu goresgyn?

 

Nodwch fod hwn yn newid i’r sesiwn a hysbysebwyd yn wreiddiol oherwydd cyd-daro yn y rhaglen.

 

NID OES ANGEN ARCHEBU GYDA'R RTPI. PRYNWCH DOCYNNAU I’R EISTEDDFOD O WEBFAN EISTEDDFOD: eisteddfod.cymru/2022-tocynnau-maes

 

 

A discussion: The benefits of promoting biodiversity through planning.

RTPI Cymru Panel at the Eisteddfod Genedlaethol– Cymdeithasau 2

 

Join RTPI Cymru at the Eisteddfod Genedlaethol in Tregaron to discuss the opportunities for promoting biodiversity through the planning system.

 

Our event will bring together a panel to discuss the benefits and practicalities of promoting biodiversity in developments (from large developments to small householder projects) through the planning system. What are the issues and how can these be overcome?

 

Please note this is a change to the originally advertised session due to a clash in the programme.

 

THERE IS NO NEED TO BOOK WITH THE RTPI; BUY YOUR TICKET TO THE EISTEDDFOD FROM THE EISTEDDFOD WEBSITE. eisteddfod.wales/2022-maes-tickets