Skip to main content
Close Menu Open Menu
Arrow

RTPI Cymru promotes planning as a profession and builds links with other built environment professions and organisations throughout Wales. We also support dialogue on planning policy issues with many Welsh public bodies, industry representatives and within the media.

We offer members and others involved with planning in Wales, a programme of affordable seminars and events to assist with their continuing professional development requirements, and also publish Cynllunio, a regular newsletter for members.

We have a membership of around 1,300, drawn from the Welsh Government, National Parks and local government, private consultancies, developers, the education sector and other organisations working in the field of planning.

We welcome the views and opinions of all our members, and we are always looking for volunteers to help with running our programmes. Please email [email protected] or call on 020 7929 8181.

 

Nod RTPI Cymru yw hyrwyddor proffesiwn cynllunio a meithrin cysylltiadau gyda sefydliadau a phroffesiynau eraill yr amgylchedd adeiledig ledled Cymru. Rydym yn trafod materion syn ymwneud â pholisi cynllunio gydag amryfal gyrff cyhoeddus Cymru, cynrychiolwyr y diwydiant ar cyfryngau.

Mae gennym raglen o seminarau a digwyddiadau fforddiadwy iw cynnig in haelodau ac eraill syn ymwneud âr maes cynllunio yng Nghymru, er mwyn diwallu eu hanghenion datblygu proffesiynol parhaus. Rydym hefyd yn cyhoeddi Cynllunio, sef cylchlythyr rheolaidd ar gyfer ein haelodau.

Mae gennym ryw 1,300 o gynllunwyr yn aelodau, âr rheiny yn gweithio i Lywodraeth Cymru, y Parciau Cenedlaethol a llywodraeth leol, cwmnïau ymgynghori preifat, datblygwyr, y sector addysg a sefydliadau eraill syn gweithio yn y maes cynllunio.

Rydym yn croesawu barn a safbwyntiau ein haelodau, ac rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i gynnal ein rhaglenni. Mae croeso i chi gysylltu â ni drwyr e-bost neu ffoniwch ar 020 7929 8181.

Other content you might be interested in