Skip to main content
Close Menu Open Menu

RTPI ar yr Eisteddfod Genedlaethol 2023 – RTPI at the Eisteddfod Genedlaethol 2023

06 August 2023 at 02:00 PM - 03:00 PM / Wales / Updates
Arrow

Date
06 August 2023 at 02:00 PM - 03:00 PM
Price from
Free
Organiser
RTPI Cymru | [email protected]

(scroll down for English)

Ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, fe fydd RTPI Cymru yn cynnal sesiwn panel i drafod y cynlluniau i reoli’r defnydd o gartrefi eilaidd yn ogystal â rhwystrau gwyliau tymor byr ar gymunedau, rhagarweiniwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae llety gwyliau yn angenrheidiol am dŵf y diwydiant twristiaeth. Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn defnydd cartrefi eilaidd a rhwystrau gwyliau tymor byr wedi adeiladu pwysau ar farchnadoedd tai â chymunedau lleol.

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori i gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 er mwyn datrys y broblem. Fydd ein panel yn trafod y cynigion yn ogystal â beth mae cynllunio yn gallu gwneud er mwyn trin y pwysau sydd ar ardaloedd lleol yn gyffredinol.

Dim angen archebu o flaen llaw, ond fe fydd angen talu am fynedfa i’r Maes (mynediad: y cyntaf i’r felin).

Fydd y panel yn cael ei gynnal yn stondin Cyngor Gwynedd am 2pm Dydd Sul 6ed o Awst.

Mae RTPI Cymru yn ddiolchgar i Gyngor Gwynedd ar gyfer cynnal ein cyfarfod y flwyddyn hon.

 

At this year’s Eisteddfod Genedlaethol, RTPI Cymru will be holding a panel session to discuss proposals for managing the use of second homes and short-term holiday lets on communities, as introduced by Welsh Government. Holiday accommodation is necessary for a thriving tourism industry however the increased use of housing as second homes and short term holiday lets has increased and has resulted in pressures on local housing markets and communities.

Cyngor Gwynedd are consulting on the introduction of an Article 4 Direction as an action to address the problem.  Our panel will discuss the proposals, as well as more generally what planning is able to do to manage these pressures on local areas.

No advance booking is required, but you will need to pay for entrance to the Maes (entrance will be first come, first served).

The panel session will be held at the Cyngor Gwynedd stand at 2pm on Sunday 6th August.

RTPI Cymru is grateful to Cyngor Gwynedd for hosting our session this year.